Orucu Bozan Kaza ve Keffâret Gerektiren Hususlar 

Orucu Bozan Kaza ve Keffâret Gerektiren Hususlar

1. Oruçlu olduğunu bilerek yemek ve içmek  (yenilip içilen şey gıda veya  ilâç olsun farketmez).

2. Kişinin oruçlu olduğunu bilerek cinsel ilişkide bulunması (Karı-kocadan biri ötekine zorla cinsel ilişkide bulunduğu zaman zorla ilişkide bulunana kişiye  kaza ve keffaret,  kendisine zorla ilişkide bulunulan kişiye ise kaza lâzım gelir.)

3. Kişinin ağzına giren yağmur, kar ve doluyu kendi isteğiyle yutması,

4. Kişinin sigara içmesi, öd ağacı veya anber ile tütsülenip dumanını içeri çekmesi,

5. Kişinin enfiye çekmesi (Keyif verici toz vb.)

6. Kişinin buğday ve arpa tanesini yutması,

7. Kişinin dışardan bir susam tanesi kadar bir şeyi alıp yutması

8. Kişinin az miktarda tuz yemesi,

9. Kişinin yenmesi alışılmış olan kil, çamur ve kömür gibi şeyleri yemesi.

10. Kişinin karısının veya sevdiği bir kimsenin tükürüğünü yutması, (Kişi bundan zevk aldığı için kaza ve keffaret gerekir. Fakat başkasının tükürüğünden iğrendiği için bunun için keffaret gerektirmez.)

11. Kişi kan aldırdıktan veya sadece karısını öptükten sonra orucu bozulduğunu düşünerekten  bile bile orucunu bozması

Ramazan Şerif ayında niyet ederek oruca başlayan bir kişi, saydığımız şeylerden birini bilerek ve özürsüz olarak yaparsa orucu bozulmuş sayılır. Kişinin bozulan bu orucu kaza etmesi ve bilerek  bozduğu için de keffaret tutması gerekmektedir.

Orucun Keffaretini Düşüren Şeyler

Orucun keffaretini gerektiren bir şeyi yaparak orucunu bozan kişi, aynı gün içinde oruç tutamayacak kadar hastalanır veya kadın ayhali(aybaşı) ya da  lohusa olur ise keffaret düşer, yani kişinin keffaret orucu tutması gerekmez. Fakat hastalığın kendi isteği dışında olması şarttır. Kişi kendisi bilerek hastalığa sebep olursa keffaret düşmediği gibi sefer mesafesinde bir yolculuğa çıkması ile de düşmez.

Orucu Bozup Yalnız Kazayı Gerektiren Haller

1. Kişinin bir defada çok miktarda tuz yemesi,

2.Kişinin pamuk ve kağıt gibi yenmesi uygun olmayan bir şey yutması,

3. Kişinin yenmesi uygun olmayan zeytin çekirdeği yemesi. (Yenmesi alışılmış olan çekirdeği yemek ise keffareti gerektirir.)

4. Kişinin taş, demir, toprak, altın ve gümüş vb. şeyleri yutması

5.Kişinin içi olmayan ceviz ve badem yutması, (İçi olanları yenildiği takdirde keffaret gerektirir)

6. Kişinin burnuna ilaç çekmesi,

Bu görüş, Ebu Hanife’nin görüşüdür. Buna göre; tedavî amacıyla iğne yaptırmak orucu bozar ve kazayı gerektirir. Çünkü iğne vasıtasıyla vücuda verilen ilâç iç kısımlara ulaşmaktadır.

İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed‘e göre; tabiî olan yollar dışında vücudun başka tarafından açılan bir yoldan içeri giden ilâç orucu bozmadığı için iğne yaptırınca oruç bozulmaz. Çünkü vücuda verilen ilâç ağız gibi tabiî bir yoldan değil, deriden açılan başka bir yoldan verilmektedir.

Fakat, ibadetlerde ihtiyatlı hareket etmek esas olduğundan Ramazanda iğne yaptırmak zorunda olan kimse bunu mümkünse iftardan sonra yaptırması uygundur.

Bu mümkün olmaz da gündüz iğne yaptırmak zorunda kalınırsa, İmam Ebu Yusuf ile İmam Muhammed’in görüşlerini esas alarak orucuna devam eder ve bu orucunu daha sonra kaza edilmesi gerekmez.

7. Kişinin ağzına aldığı boyalı iplik gibi şeylerin boyası ile rengi değişen tükürüğünü yutması,

8.Kişinin zorlama ile oruç bozması,

9. Kişinin boğazına kaçan kar veya yağmuru kendi isteği olmayarak yutması. (Kişi kendi isteği ile yutarsa keffaret gerektirir.)

10. Kişinin dişleri arasında nohut tanesi kadar kalan yemek kırıntısını yutması,

11. Kişinin abdest alırken ağzına ve burnuna su alırken kendi elinde olmayarak boğazına su kaçması,

12. Kişi unutarak yeyip içtikten sonra orucunun bozulduğunu düşünerek yeyip içmesi,

13. Kişinin ağız dolusu kusması, (Kendi isteği ile).

14. Kişinin ağız dolusu gelen veya kendi isteğiyle getirdiği kusuntuyu mideye geri çevirmesi,

15. Kişi kendi isteği ile içine veya genzine duman çekmesi. Kişinin kendi isteği ile olmazsa oruç bozulmaz. (İçeri çekilen duman kendi isteğiyle sigara dumanı olursa keffaret gerekir.)

16. Kişi güneş batmadığı halde-battı zannederek-iftar etmesi,

17.Kişinin imsak vakti geçtiği halde vakit vardır zannederek yemesi,

18. Kişinin cinsel ilişki dışında kadına dokunmak boşalması veya öpmek sonucu boşalması,

19. Kişinin ramazan orucundan başka bir orucu bozması (Ramazan orucundan başka bir orucu bozmak sadece kazayı gerektirir.)

20. Kişinin Ramazan orucuna niyet etmiyerek yeyip içmesi (Keffaret, niyet edilerek başlanan orucu bilerek bozmaktan lâzım gelir. Oruca niyet edilmeyerek yeyip içtiği takdirde sadece o günün orucunu kaza etmesi gerekir.)

Fakat  mazaretsiz olarak ramazan orucunu tutmamak büyük günahtır.

21. Kişinin misafir iken oruca başlayıp ikamete niyet ettikten sonra yemesi,

22. Kişinin seyahatte iken oruca başlayıp sefer mesafesi yolculuğa niyet ederek bulunduğu yerin sınırlarını geçtikten sonra orucu bozması,

Yukarıda sayılan bu şeylerden birini yapan kimsenin orucu bozulur ve bozulan orucun gününe gün kaza edilmesi gerekmektedir.

Bunlardan biri ile orucu bozulan kimse akşama kadar orucu bozacak bir şey yapmamalıdır.

Ayrıca gündüz vakti iyileşen hasta, yolculuğu sona eren misafir, ayhali(aybaşı) veya lohusalıktan temizlenen kadın, erginlik çağına gelen çocuk ve müslüman olan gayr-i müslim, Ramazan-şerif ayına saygı için günün kalan kısmında oruçlu imiş gibi akşama kadar orucu bozacak şeylerden sakınmaları uygun olur.

Oruca niyetlenen kadın gündüz ayhali veya lohusa olursa, orucunu bozması lâzımdır.

Ayrıca kadın, henüz ayhali olmadan adet günümdür diyerek orucunu bozmamalıdır.

Hasta ve yolcu olup da oruç tutmayan kimselerin yemeden, içmeden durmaları gerekmez. Fakat  bu kişiler saygıdan dolayı açıktan değil de gizli olarak yerlerse daha uygun olur.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*