KİMLER KURBAN KESMELİDİR?Kurban bayramına sayılı günler kala zihinleri meşgul eden bir soruda kimlerin kurban kesmesi hakkındadır. Öncelikle kurban kesmek vaciptir. Ancak kurbanın kişi üzerine vacip olabilmesi için bir takım şartlar gereklidir. Kurban kesmek için aranan şartlar ise şunlardır. 1. Müslüman olmak 2. Hür olmak köle olmamak 3. Mukim olmak yolcu olamamak 4. Zengin olmak  ( zengin olmaktan maksat sadakayı fıtır verecek kadar bir zenginliktir)

96 gr. Altın veya 640 gr. Gümüşe malik olanlar kurban kesmek zorundadırlar. Bu nisabın üzerinden zekâtta olduğu gibi bir yıl geçmesi şart değildir. Nisap miktarı mala sahip olan her kadın ve erkeğe kurban kesmek vaciptir. Kurban kesmede nisap ise yukarıda da söylediğimiz gibi sadakayı fıtır verecek durumda olmasıdır. Nisabı eksilten borç kurbanın vacibiyyetini düşürmez.

Aldığı maaş ile zor geçinen kimse nisaba malik ise para biriktirip kurbanını kesmelidir. Kurban kesen kimsenin akıl baliğ olma konusunda ise ihtilaf vardır. İmamı azam ve imamı Yusuf’a göre akıl baliğ olması şart değildir. Zengin olan çocuk ve delinin de velisi vasıtası ile kurban kesmesi lazımdır. İmamı Muhammed’e göre ise akıl baliğ olması şarttır. Büyük âlimler eğer kişinin durumu varsa ailesindeki büyük küçük herkes için kurban kesmesini uygun görmüşlerdir.

Ölü kimse için kesilen kurban

Hanefi mezhebine göre bir kimse kendi parası ile kurban alıp o kurbanın sevabını ölmüş bir yakınına veya herhangi bir mümin kardeşine bağışlayabilir. Kestiği bu kurbanın etinden kendisi yediği gibi başkaları da yiyebilir. Fakat vefat eden kişinin vasiyeti üzerine kurban keserse o kurbanın etinden yiyemez. Bu kurbanın etini tamamı ile tasadduk etmesi lazımdır.

Şafiilere göre bir kimse izni olmaksızın başkası adına kurban kesemez. Ölen kişi vasiyet etmiş olsa dahi ölüye kurban kesilmez.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*