36 – 48 AYLIK ÇOCUK GELİŞİMİÇocuğun doğumundan itibaren okul çağına kadar olan dönem çocuk gelişimi için çok önemlidir. Anne babaların bunu göz önünde bulundurarak çocuğun yaşına göre nasıl bir gelişme gösterdiğini gözlemlemeli ve çocuğu hakkında bilgi sahibi olmalıdır. 36 ve 48 aylık olan çocuklar artık bebeklik döneminden çıkmış sayılırlar.

 Bu aylar arasında olan normal bir çocuğun zekâ gelişimi şu şekilde olmalıdır. Bu aylar arasındaki çocuklar zıt kavramları birbirinden ayırt eder, 1’den 10’a kadar sayar, bire bir eşleştirme yapar, 1’den 10’a kadar olan nesneler arasında istenilen sayıdaki nesneyi gösterir, 4 parçalı yapbozu tamamlar, renkleri tanır, vücut bölümlerini gösterir.

Dil gelişimi; sesin geldiği tarafı söyler, 3 ve 4 sözcüklü cümleler kurar, kim, nasıl, neden gibi sorular sorar, geçmiş zaman ifadelerini söyler, isim ve fiilleri kullanır, çoğul eklerini ve sıfatları kullanır, duygularını söz olarak ifade eder, anlatmak istediği ifadelerin çoğu anlaşır, yaptığı günlük işler sorulduğunda sorulara cevap verir ve iki olayı sırasına göre anlatır.

Sosyal gelişimi; grup oyunlarına katılır, sıraya girer ve sırasını bekler, nezaket sözcüklerini kullanır, başkalarının duygusal halini fark eder, kurallara uyar, kendine uygun sorumlulukları yerine getirir, kendisi hakkında olumlu ifadeler kullanır, kendisine ait oyuncakları paylaşır ve gereken yerlerde izin alır.

Fiziki gelişimi; düz bir çizgide yürür, iki ayakla yerinde zıplar, tek ayakla yerinde zıplar, değişik yönlerde yuvarlanır, topu hedefe iki ali ile atar, atılan topu tutar, raketle yukarı doğru top atar, tek ayaküstünde 4- 5 saniye durur, bisikletle pedal çevirerek gider, sıvıları başka bir kaba aktarır, gösterilen basit şekilleri keser, 8 küple kule yapar, daire çizer ve baskı yapıştırma işlerini yapar.

Öz bakım gelişimi; oyuncakları ile kendi kendine yemek yapar, düğmesiz giysileri kendisi çıkarır, yardımla giyinebilir, giysilerin ön ve arka yüzlerini ayırt ederek giyer, ellerini ve yüzlerini yardımla yıkar ve dişlerini fırçalar, saçını yardımla tarayabilir, kendine ait eşyaları toplayabilir.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*